Avveckling av ett dödsbo

När en person avlider skall en bouppteckning upprättas enligt lag. Det kan vara både komplicerat och tidskrävande, och därför rekommenderar vi att du tar hjälp av en jurist.

Genom vårt samarbete med juristfirman Normah AB, som har lång erfarenhet av dödsfallsjuridik, får du trygg och säker hjälp med dina juridiska frågor. Normah kan också hjälpa dig med att upprätta bouppteckningen och kommande arvskifte, samt avveckla dödsboet.

Ett dödsbo avvecklas normalt i tre steg där upprättande av en bouppteckning är det första steget. Dödsboets förvaltning och arvsskiftet sker när bouppteckningen är klar.

Bouppteckning är en legitimationshandling som skall registreras hos Skatteverket. Av bouppteckningen framgår bland annat vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar i dödsboet, samt vad den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen var. Bouppteckningen fungerar som underlag för dödsboförvaltningen och det kommande arvskiftet.

Det andra steget består av dödsboförvaltningen som pågår fram till dess att arvskiftet upprättas. Förvaltningen är den praktiska hanteringen av den avlidnes egendom. Bostaden och bohaget skall vårdas. Räkningar skall betalas och prenumerationer sägas upp. Det blir ofta många kontakter med banker och försäkringsbolag, och inte sällan ingår det i förvaltningen att avyttra egendom, t ex bostaden eller bohaget.

När dödsboet är utrett och skulderna betalda så är det dags för steg tre – arvskiftet. Det är ett skriftligt avtal mellan dödsbodelägarna om hur arvet skall fördelas. Om den avlidne har en maka/make eller sambo genomförs vanligtvis en bodelning innan arvet fördelas.

Du kan läsa mer om hur en bouppteckning går till genom att klicka på länken eller varför inte besöka oss i våra nyrenoverade lokaler på Sibyllegatan 41 så besvarar vi era frågor och berättar mer om hur ett dödsbo avvecklas.

Välkommen!

Kontakta oss för mer information