Tjänster

Begravningen är ett sätt att säga farväl. För de allra flesta av oss är begravningen av en anhörig ett mycket viktigt avsked.

Att du som nära anhörig får ansvar att ta hand om det viktiga efter dödsfallet och begravningen med alla dess delar kan ibland kännas svårt. Vi finns med dig som stöd hela vägen från planering till genomförande.

Vi har lång erfarenhet av att arrangera både kyrkliga och borgerliga begravningar, och kan bistå med alla delar i begravningen utifrån dina specifika önskemål.

När du besöker oss går vi igenom bland annat följande:

 • Begravningsceremoni (kyrklig, borgerlig eller annat trossamfund)
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan officiant)
 • Plats och tidpunkt för begravningen (enligt lag skall kremering/gravsättning ske inom 30 dagar från dödsdatumet)
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Gravplats (kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats, utströende av aska på annan plats)
 • Minnesstund ( Samling efter begravning med förtäring)
 • Dödsannonser
 • Musik, psalmer, sång
 • Val av kista och urna
 • Blommor (kistdekoration, buketter, kransar och handbuketter)
 • Tryckta program på begravningen
 • Gravsten eller textkomplettering på befintlig sten
 • Dödsboets ekonomi och försäkringar
 • Bouppteckning och arvsskifte
 • Prisuppgift lämnas alltid på alla våra varor och tjänster

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

En kyrklig begravningsakt äger rum vanligtvis i en kyrka eller kapell. Det som krävs är att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan.

När datum och tid är bokat för kyrka och präst, tar han eller hon kontakt med närmast anhöriga. Tillsammans kommer ni överens när och var ni skall träffas. Vid samtalet med prästen bestämmer ni tillsammans utformningen av begravningsgudstjänsten, t.ex. berättar ni anhöriga om den avlidne så att prästen kan återge det på begravningen enligt anhörigas önskemål. Psalmer och övrig musik är också sådant som tas upp. Egentligen allt som sker på begravningen tar ni upp och går igenom med prästen.

Borgerlig begravningsakt

Borgerliga begravningar har ökat under de senaste åren. Begravningsceremonin utformas efter egna önskemål och det finns många olika alternativ för att skapa ett vackert avsked. En borgerlig officiant sköter ceremonin oftast i ett kapell eller på annan valfri, (ändamålsenlig) plats. Officianten träffar och går igenom aktens innehåll helt utifrån den avlidnes och/eller anhörigas önskemål.

Ni anhöriga är således inte beroende av någon förutbestämd ritual eller agenda, utan kan agera mer fritt. Det är vanligt med diktläsning, musik och sång.

Har du frågor om ovanstående eller andra frågor om begravning är du alltid välkommen att höra av dig eller titta in på vårt kontor.